Kring Amsterdam

Wij, studentenkring Amsterdam uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, heten u hartelijk welkom in onze virtuele achtertuin. Onze kring bestaat uit een gezellige groep studenten in Amsterdam of (ruime) omgeving. In de door velen als goddeloos getypeerde hoofdstad komen wij eens in de drie weken –bij kringleden met een ‘grote’ kamer- samen. Een stukje sociale binding, bemoedigend contact met andere christenen, een veelal met liefde klaargemaakte warme prak en een informatief gedeelte zijn de ingrediënten van een telkens weer geslaagde avond.

Wie is Jezus?

Elke bijeenkomst vindt plaats in het Bijbelcentrum 'Bij Simon de Looier'. Na de om 18:00 uur geserveerde maaltijd beginnen wij rond 19:30 à 20:00 uur met het informatieve gedeelte van de avond. Nadat we ons vorig jaar bezighielden met het boek ‘Wie bent U? Een Bijbels antwoord op de vraag: Wie is Jezus Christus?’ van ds. C. Harinck, bespreken we komend halfjaar gedeelten uit het boek "Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof" van ds. A. Comrie. De avonden worden gemiddeld door ongeveer 10 á 15 mensen bezocht. Rond een uur of 22 sluiten wij af met gebed waarna desgewenst nog kan worden nagepraat onder het genot van een glaasje fris.

Weekendje weg

Als klap op de niet door ons afgestoken vuurpijl gaan wij als kring één maal per jaar een weekendje logeren op de hobbyboerderij van onze zeer gewaardeerde mentor: broeder Hoogendoorn. Dit wordt door de leden unaniem als fantastisch ervaren. Evenals het tweede weekend dat meestal in januari of februari plaatsvindt en waarvoor we afreizen naar een oord ergens anders in ons land.

Tot slot

Ben je door bovenstaande zeer benieuwd geraakt naar onze kring? Of heb je andere redenen om graag een keer te komen kijken? Neem contact op met de contactpersoon en kom gezellig een avondje langs!