Conferenties

De werkgroep organiseert voor de studenten aan universiteiten en hogescholen twee keer per jaar een conferentie, in januari en in september.  Als regel worden ze gehouden in de Christelijke Hogeschool De Driestar in Gouda. Het doel is om de studenten bij elkaar te brengen rond een thema dat voor hen belangrijk is; bezinning en contact. De conferenties worden voorbereid door een commissie, waarin ook studenten participeren.

 

In conferentie in september begint in de loop van de vrijdagmiddag met een kennismaking met eerstejaarsstudenten en eindigt zaterdagmorgen. Studenten kunnen desgewenst in het gebouw van de Hogeschool overnachten. De conferentie van januari beslaat alleen de vrijdagmiddag en -avond.

Lezingen vorige conferenties

Op de pagina ‘Publicaties’ staat een overzicht van de onderwerpen van vorige conferenties. Een aantal lezingen is digitaal beschikbaar.