Studentenkringen

In zeven plaatsen zijn studentenkringen die om de twee, drie of vier weken samen komen. Het doel van de kringen is studie en bezinning, bevorderen van de onderling band en gezelligheid. De kringen worden geleid door een of twee mentoren.  Naast de vergaderingen van de kringen zijn er ook sociale activiteiten en weekends.

Er zijn kringen in:

Elke kring heeft een eigen pagina met informatie over de kring, de vergaderingen, de onderwerpen en de contactgegevens. Enkele kringen hebben een eigen website.

Gegevens aanleveren voor de kringpagina op deze website kan op het emailadres webmaster@studentengg.nl.